1987
Hranaté puzdro.
Made in Germany
Market EU

Formulácia: exklusívny oxid železitý
Sériové číslo C60: 0386525340

 

od roku 1988 zmena názvu na Ferro Maxima I (FM I)