1995-98
link/detail
Zaoblené tmavé puzdro.
foto (Coca cola)
Made in Germany.

Market EU

Formulácia: Chrome Plus (CroCo) / oxid železitý s kobaltom (FeCo)
Sériové číslo Coca Cola: 3365145100

Looney Tunes : 0516145100
Looney Tunes 97: 1058131300

Zaujímavosť: kazeta Coca cola je oxid železitý s kobaltom a The Lion King zase chromdioxid (CroCo).
Rozdielna farba pásky, jedna šedočierna typická pre chróm Basf a druhá s nádychom tmavohnedej, rozdielne sú aj zvukové vlastnosti.

   
   
   

 

1994 The Lion King
link/detail
Blister 3-pack, Zaoblené tmavé puzdro.
Made in Germany

Market EU

Formulácia: Chrome Plus (CroCo)
Sériové číslo a: 3504124200

b: 3554143300

   
   

 

1995 Batman
link/detail
Blister 3-pack, Zaoblené tmavé puzdro.
Made in Germany

Market EU

Formulácia: Chrome Plus (CroCo) / oxid železitý s kobaltom (FeCo)
Sériové číslo a: 2485143200

b: 2485144200
c: 2335142100

   
   

 

1995 Coca Cola
link/detail
Blister 3-pack, Zaoblené tmavé puzdro.
Made in Germany

Market EU

Formulácia: oxid železitý s kobaltom (FeCo)
Sériové číslo a: 0526145100

b: 0526145300
c: 0526143200

 
 
 

 

1995 Donald
link/detail
Blister 3-pack, Zaoblené tmavé puzdro.
Made in Germany

Market EU

Formulácia: Chrome Plus (CroCo) / oxid železitý s kobaltom (FeCo)
Sériové číslo a: 3115141200

b: 2405145200
c: 2355144200

   
   

 

1995 Looney Tunes
link/detail
Blister 3-pack, Zaoblené tmavé puzdro.
Made in Germany

Market EU

Formulácia: Chrome Plus (CroCo) / oxid železitý s kobaltom (FeCo)
Sériové číslo a: 3105143100

b: 3535142100
c: 3105145900

   
   

 

1995 Pocahontas
link/detail
Blister 3-pack, Zaoblené tmavé puzdro.
Made in Germany

Market EU

Formulácia: oxid železitý s kobaltom (FeCo)
Sériové číslo a: 2955145300

b: 2905145100
c: 2905145200

   
   

 

1995 Superman
link/detail
Blister 3-pack, Zaoblené tmavé puzdro.
Made in Germany

Market EU

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo a: 3245142200

b: 3255145100

   
   

 

1996 Batman Forever I
link/detail
Blister 3-pack, Zaoblené tmavé puzdro.
Made in Germany

Market EU

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo a: 3135144100

b: 2875143200
c: 282514220R

 
   
   
   

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022