1974
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in Germany

Market EU

Formulácia: oxid železitý + chromdioxid, dvojvrstvový náter
Sériové číslo: -

 

 

1976
link/detail
Special C-Box, Hranaté čierne puzdro.
Made in Germany

Market EU

Formulácia: oxid železitý + chromdioxid, dvojvrstvový náter
Sériové číslo: -

   

 

1977-1979
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in Germany

Market EU

Formulácia: oxid železitý + chromdioxid, dvojvrstvový náter
Sériové číslo: 1509011114

 

 

1980
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in Germany

Market EU

Formulácia: oxid železitý + chromdioxid, dvojvrstvový náter
Sériové číslo: 3430045144

 

1981
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Germany

Market EU

Formulácia: oxid železitý + chromdioxid, dvojvrstvový náter
Sériové číslo: 1232045234

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2021