1988
link/detail
Hranaté puzdro

Made in Japan
Market Japan

Formulácia: ,,Beridox,,
Sériové číslo: BS10

 

1989
link/detail
Hranaté puzdro

Made in Japan
Market Japan

Formulácia: ,,Beridox,,
Sériové číslo C50: GS18

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2020