19xx
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in Japan by ?

Market Japan

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022