1972
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in USA/Canada
Market USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

1977
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in Portugal
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

1982
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Canada
Market Canada

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2020