1972
Hranaté puzdro.
Components Made in USA, Assembled in Mexico
Market USA

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: -