1970
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Portugal/Switzerland
Market EU/USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2019