1975-77
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in Germany

Market EU

Formulácia: pravdepodobne jemný oxid železitý
Sériové číslo C96: 0662

 
 
 

 

1979
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in Germany

Market EU

Formulácia: oxid železitý, s kobaltom?
Sériové číslo: -

   

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022